•  

Financovanie

Naša firma zabezpečuje komplexnú starostlivosť pri zabezpečovaní prostriedkov zo ŠFRB , pre potreby zabezpečenia finančného krytia obnovy bytových domov ,vlastníkom BD.

Firma zabezpečuje:

  • konzultácie , poradenstvo, starostlivosť pri zabezpečovaní prostriedkov zo ŠFRB , pre potreby zabezpečenia finančného krytia obnovy bytových domov vlastníkom BD.
  • spracovanie podkladov , žiadostí a dokumentácie pri zabezpečovaní prostriedkov zo ŠFRB
  • konzultácie , poradenstvo, starostlivosť pri zabezpečovaní dotácií na odstránenie systémových porúch
  • spoluprácu pri vybavení komerčného úveru