•  

Služby

Špecializácia činností

 • Zatepľovanie budov zatepľovacím systémom - Stomix, Baumit
 • Odstraňovanie systémových porúch fasád
 • Elektroinštalácia, bleskozvody vrátane revízie
 • Sanácia loggií a balkónov vrátane výmeny zábradlí
 • Komplexné riešenia izolácie a zateplenia plochých striech vrátane svetlíkov, strojovní výťahov a odvetrávacích šácht systémom SIKA a Fatrafol
 • Výškové práce – nátery, čistenie, termonátery, tmelenie panelových škár, protipožiarne nátery
 • Výroba a montáž klampiarskych konštrukcií
 • Výroba a montáž zámočníckych konštrukcií, zábradlí  a iných atypických konštrukcií ako prístrešky a pod.
 • Pokládky dlažieb v spoločných priestoroch podľa požiadaviek zákazníka
 • Maľby a nátery vestibulov a schodísk
 • Novinka: Odstraňovanie rias a plesní z fasád a vnútorných priestorov

Ponúkané služby

Poskytujeme kompletné služby pri realizácii komplexnej obnovy Vášho bytového domu, čo v praxi znamená:

 1. Projekcia - osobná obhliadku bytového domu a odborné poradenstvo
 2. Financovanie - spracovanie podkladov pre financovanie z prostriedkov ŠFRB, vládneho programu, dotácie na odstraňovanie systémových porúch a komerčné úvery najvýhodnejšie pre našich klientov.
 3. Realizácia - kompletná realizácia projektu cez postavenie lešenia, alebo závesných lávok, dopravy zamestnancov, až po konečné práce a upratanie stavby

Cenová ponuka

Na základe Vášho oslovenia s Vami radi prekonzultujeme Vaše požiadavky a na ich základe Vám priprávíme individuálnu cenovú kalkuláciu. Kontaktujte nás na telefónnom čisle 0905 271 440.