•  

Projekcia

Naša firma zabezpečí v prípade potreby aj spracovanie projektovej dokumentácie a po ukončení stavby zakreslenie prípadných zmien do projektu a vypracujeme aj projektové tepelno-technické posúdenie objektu po komplexnej obnove bytového domu.